TELEVISIÓ

Tota mena de pantalles, monitors i televisions. Planas, corbes, leds ambientals, smart, etc ...